Nästa modeller krav

r/iksdagen rekryterar!

2019.07.13 16:02 Gurktwerk r/iksdagen rekryterar!

iksdagen rekryterar!

Efter en intressant och händelserik mandatperiod närmar sig nu nästa val till iksdagen. Om du är intresserad av politik, debatter, eller vill lära dig mer om hur en folkvald församling arbetar så är du varmt välkommen till oss. Våra partier söker alltid medlemmar, och med bara några veckor kvar till nästa val är detta ett utmärkt tillfälle att komma igång. Gå med i det parti som ligger närmast hjärtat eller rollspela som en medlem i ett annat parti!

Vad krävs för att vara med?

För att bara vara med och följa vårt arbete på iksdagen och vår discord krävs ingenting. Det finns inte heller några krav på de som valt att gå med i partier. Om man däremot blir invald i iksdagen förväntas man vara aktiv och delta i omröstningar (oftast några stycken i veckan) och gärna även lägga fram förslag.
För den som vill vara aktiv men inte sitter i iksdagen så finns både ModellMedia där man kan skriva artiklar m.m. och vår egen ModellTwitter (på discorden). Vi behöver inte bara partimedlemmar, vi behöver insiktsfulla personer som kan klaga på våra politiker och deras beslut.
Gå med på iksdagen och vår discord, se vad vi sysslar med. Skriv något insiktsfullt på ModellTwitter eller ModellMedia. Ta en debatt med en meningsmotståndare. Gå med i ett parti och utveckla politiken. Ställ upp i valet och driv en valkampanj. Skriv motioner eller propositioner att lägga i kammaren under nästa mandatperiod.
Har ni några frågor är det bara att höra av sig till u/Alweglim eller u/Gurktwerk på reddit eller discord. Varmt välkomna!
Gå med i vår discord: https://discord.gg/JyPTCWY
Här finns tidsplanen och reglerna för nästa val: https://www.reddit.com/iksdagen/comments/cam3sc/tidsplan_och_regler_f%C3%B6r_n%C3%A4sta_iksdagsval/
Skriv här för att gå med i ett parti: https://www.reddit.com/iksdagen/comments/cdkrf0/g%C3%A5_med_i_ett_parti/
submitted by Gurktwerk to sweden [link] [comments]


2015.08.05 09:41 PM_ME_UR_SUBMARINES Invandringspolitik = högerpolitik?

Detta är den andra delen i en artikelserie av mig, den första delen kan läsas här
Vi har idag flera partier som har som kärnfråga att ändra dagens migrationspolitik, därför kommer den andra delen handla om just min syn på migration och integration.
Sällan tidigare har så många människor knackat på vår dörr i hopp om hjälp, det ställer särskilda krav på det sätt vi idag hanterar migranter. För det första måste vi fundera på vilka som ska hjälpas här i Sverige och vilka som ska hjälpas i sitt hemland. Det är onekligen så att vi kan hjälpa fler i deras hemländer än den relativt dyra processen att hjälpa människor i Sverige. Därför bör en grundprioritering vara att om möjligt hjälpa människor i sina hemländer. Men så fungerar faktiskt redan dagens system, de som kommer hit och får hjälp här är i huvudsak inte människor som helt enkelt var fattiga och kom i hopp om ett rikare liv. De människorna måste kunna uppvisa ett anställningskontrakt eller gifta sig med en svensk medborgare för att få komma hit. De som kommer hit och som oftast får stanna är människor som hotas av förföljelse i sina hemländer, det kan vara av krig eller andra skäl. Jag känner själv gode män som alltså har närkontakt med ensamkommande flyktingbarn. Flera av de jag känner till har kommit efter problem med familjen i hemlandet, det kan vara långvarig misshandel under uppväxten eller grövre saker som mordhot från familjemedlemmar. Nu kanske ni undrar varför de kommer hit och inte får hjälp i sitt hemland. Det vi måste komma ihåg är att detta är generellt länder som t.ex. Afghanistan som dessa barn kommer ifrån. I Afghanistan finns det inget system för att hjälpa utsatta i det egna landet, blir man misshandlad eller mordhotad får man helt enkelt leva med det. I bästa fall kan någon vän eller släkting ta hand om barnet och försöka gömma eller skydda barnet.
Dessa människor samt personer som flyr från krig är i huvudsak de människor vi måste fokusera på att hjälpa här i Sverige.
När människorna kommer till Sverige måste hanteringen bli bättre. Det första som måste hanteras är handläggningstiderna. Att handlägga ett asylärende kan ta flera månader, under den perioden lever alltså den asylsökande i ovisshet. Även om den asylsökande kan få utbildning under tiden så är det tveksamt om en asylsökande som inte ens vet om den kommer att få stanna eller inte är beredd att ge så mycket som behövs i skolan för att kunna komma in i det svenska samhället, risken är ju trots allt att allt plugg och slit är förgäves. En satsning på kortare handläggningstider kan alltså vara en gynnsam affär för både samhället och individen då individen snabbare kan komma ut i arbete och bli en del av det svenska samhället.
Nästa del som måste förbättras är just utbildningen och framförallt språkutbildningen. Jag har träffat en av dessa ensamkommande flyktingbarn och faktiskt hjälpt honom med läxorna. Efter två timmar plugg med svenska verkade det som om han hade kärt sig läxan. Jag frågade då om vilken hjälp han kunde få på boendet där han bodde med läxor och han svarade att de kanske kunde hjälpa någon timme ibland. jag frågade då om det fanns extrahjälp på skolan för att klara av läxorna och han svarade att läraren brukade hjälpa under lektionerna men då i klasser med många elever och begränsat med tid. Med tanke på att jag just har gett honom personlig hjälp i två timmar för att klara en svenskaläxa blev jag minst sagt besviken på vårt system. Hade han fått den hjälp han behövde hade han förmodligen inom några månader kunnat lära sig tillräckligt med svenska för att få gå på ett vanligt gymnasium eller söka sig ut i arbetslivet. Istället tar denna del av utbildningen upp till två-tre år. Ni kan själv börja fundera på vilka kostnader som kommer med ett system som inte uppmuntrar att hårt plugga för att komma in i samhället och som sedan bara ger halvdan hjälp under flera års tid. Hade vi kunnat korta integrationsperioden in i samhället från flera år till kanske ett år, ja då finns det miljarder att spara och till och med miljarder att vinna när dessa människor istället blir en arbetande och bidragande del av samhället. För att inte tala om de sociala vinsterna. En person som har en stabil inkomst och känner sig värdefull i samhället tenderar att begå mycket färre brott än någon som känner sig osynlig för samhället och värdelös. En person som kommer i arbete kan också skaffa sig nya kontakter som bryter inlåsningen i samma gamla kontaktnät med personer i samma tuffa situation i flera år.
Det må finnas stora problem med dagens invandring, men problemet är inte själva invandrarna, utan det sätt som vi hanterar situationen på. Rejäla satsningar för att korta handläggningstiderna och satsningar på mer stöd i svenskundervisningen kan i längden ge vinster på mångmiljardbelopp för samhället samtidigt som vi minska segregationen och den otrygghet som ofta har kommit i samband med invandrartäta områden.
PM_ME_UR_SUBMARINES Partiledare för modellm, Statsminister 
submitted by PM_ME_UR_SUBMARINES to ModellMedia [link] [comments]